គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកអាន


ទីនេះយើងខ្ញុំចែករំលែកចំនេះដឹងទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស

ភាសាអង់គ្លេស
ភាសាអង់គ្លេស

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាសកល៖ ភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាអាជីវកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ និងការធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សមកពីជុំវិញពិភពលោក។ បង្កើនឱកាស៖ ការចេះភាសាអង់គ្លេសប្រៀបបានបើកទ្វារទៅរកការងារកាន់តែប្រសើរ ឱកាសសិក្សា និងសមត្ថភាពក្នុងការយល់ព័ត៌មានពីប្រភពដ៏ទូលំទូលាយ។ ការចូលប្រើការកម្សាន្ត និងចំណេះដឹង៖ ភាពយន្ត សៀវភៅ តន្ត្រី និងមាតិកាអនឡាញភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស។ ការយល់ដឹងអំពីភាសាផ្តល់ឱ្យអ្នកចូលទៅកាន់ពិភពកម្សាន្ត និងចំណេះដឹងដ៏ធំ។ ការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួន៖ ការរៀនភាសាអង់គ្លេសធ្វើឱ្យអ្នកប្រកួតប្រជែង បង្កើនជំនាញការយល់ដឹងរបស់អ្នក និងពង្រីកការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីរបៀបដែលភាសាដំណើរការ។