គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

មកស្គាល់សុភ័ក្រ

ខ្ញុំ​គឺ​ពេជ្រ សុភ័ក្រ ហើយ​ខ្ញុំ​ជឿជាក់​យ៉ាង​មុតមាំ​ថា ការអប់រំ​គឺជា​គន្លឹះ​សម្រាប់​ការបន្ត​រីកចម្រើន និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ដំណើរ​ការ​អប់រំ​របស់​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ដឹង​គុណ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​អំណាចនៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​បានមក​ការ​សិក្សា។ វាជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើត គេហទំព័រ ពេជ សុភ័គ្រ ដែលជាធនធានដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឱ្យការអប់រំអាចចូលប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់។

ខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំភាសាអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ និងបរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយខេត្តបាត់ដំបង។ បទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាភាសាមួយចំនួន រួមជាមួយនឹងការអប់រំផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវការយល់ដឹងពិសេសអំពីបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសដែលអ្នកសិក្សាកម្ពុជាកំពុងជួប។ ខ្ញុំរចនាខ្លឹមសារមាតិការរបស់ខ្ញុំឱ្យច្បាស់លាស់ ជាក់ស្តែង និងពាក់ព័ន្ធវប្បធម៌។

មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រជាមួយនឹងការសិក្សារបស់អ្នកនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ មានបំណងចង់អភិវឌ្ឍជំនាញភាសាអង់គ្លេស បរិស្ថាន ឬបច្ចេកវិទ្យា ឬគ្រាន់តែចង់ពង្រីកចំណេះដឹងរបស់អ្នកអំពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេ ពេជ សុភ័ក្រ នៅទីនេះដើម្បីណែនាំអ្នក។ សូមស្វែងរកប្រភពធនធានរបស់ខ្ញុំ ហើយសូមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះសោសក្តានុពលពេញលេញរបស់លោកអ្នកប្រិយមិត្ត។

 

I'm Pich Sopheak, and I firmly believe that education is the key to Cambodia's continued growth and development. My own educational journey instilled in me a deep appreciation for the transformative power of learning. It drives my passion to create pichsopheak.com, a resource dedicated to making education accessible to all Cambodians.

I hold a bachelor's degree in English Language Education from Sihanouk Raja Buddhist University and a degree in Information Technology from Build Bright University in Battambang. My extensive experience teaching English at several language schools, along with my formal education, provides me with a unique understanding of the challenges and opportunities facing Cambodian learners. I design my content to be clear, practical, and culturally relevant.

Whether you're seeking support with your studies in Khmer culture, wish to develop skills in English, the environment, or technology, or simply desire to expand your knowledge of Cambodia, pichsopheak.com is here to guide you. Explore my resources and let's work together to unlock your full potential.

លោកអ្នកប្រិយមិត្តអាចទាក់ទងការងារមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៨ ៦៦៩៩៥៨

បណ្ដាញសង្គម៖